Når får vi bedre elsykkel-batteri?

Når får vi bedre elsykkel-batteri?

Sommeren 2020 publiserte vi en artikkel som heter “Blir elsykkel-batteriene bedre?“. Her spådde vi at det ville komme nye lithium-battericeller med høyere nikkel-innhold. Se vår video om battericellene, eller les videre for kortversjonen.

Mer energi, samme vekt og størrelse

Slike celler produseres nå i Kina. I følge Battery News produseres det celler med en “gravimetrisk energitetthet” på 302 Wh/kg. Vi forventer at vekten blir tilnærmet identisk med dagens celler, volumet blir også likt. De nye cellene produseres foreløpig i 21700 formatet, men det burde være mulig å produsere 18650 formatet også. LG Chem sine NMC811 battericeller er også en celle med høyt nikkelinnhold. Vi kjenner ikke energitettheten, men cellene leveres nå i Tesla Model 3.

16% forbedring

Cellene som brukes i dagens batteri har en energitetthet på mellom 250 og 260 Wh/kg, de nye cellene inneholder altså rundt 16% mer energi. Hvis cellene dukker opp i 18650-formatet, vil et 504 Wh batteri vil øke til 588 Wh. Vekt og størrelse vil være uendret. Et 630 Wh batteri vil øke til 735 Wh. Dagens 720 Wh batteri bruker 21700 cellene, dette vil øke til 840 Wh.

En oversikt over dagens batteri-konfigurasjoner hvor dagens celler sammenlignes med de nye cellene.

I 2024 kanskje?

Men, når blir disse cellene tatt i bruk i elsykler? Ingen i elsykkel-industrien prater om dette, slikt er hemmelig. Så vi kan ikke gjøre annet enn å spekulere. Elbil-industrien er den viktigste pådriveren for bedre battericeller. Bilprodusentene trenger alle cellene de kan få, dermed blir det lite igjen til andre. Men etter hvert som produksjonen øker så kommer også cellene til elsykler. For et par år siden gikk det et rykte om at de nye elsykkel-batteriene ville komme i 2023. Men dette var før corona traff. Vi forventer ikke nye batteri med høyere energitetthet før 2024-modellene lanseres. Tidligst.

Orbea Rise fra Unaas
Artikler