Norsk Organisasjon for Terrengsykling fortjener støtte nå

Norsk Organisasjon for Terrengsykling fortjener støtte nå

Vi kommer med jevne mellomrom med en oppfordring om å støtte NOTS, Norsk Organisasjon for Terrengsykling. NOTS består av terrengsyklister som bruker av sin fritid på å jobbe for terrengsyklisters rettigheter og tilgang til stier. Slik jeg har forstått situasjonen så er det den sentrale organisasjonen som jobber med lovforslag og høringsuttalelser. Det finnes også en rekke lokallag som fokuserer mer på sykkelturer og vedlikehold av stier.

Nasjonalpark i Østmarka stenger syklistene ute

NOTS jobber akkurat nå med en stor og viktig sak, Nasjonalpark i Østmarka. En nasjonalpark har sine fordeler, den vil for eksempel sikre marka mot fremtidig utbygging. Men i forslaget fra Statsforvalteren legges det opp til at terrengsykling bare skal være tillatt på spesielt angitte stier.

Statsforvalterens forslag sidestiller sykkel og elsykkel, men det er ingen garanti for at dette ikke blir endret i prosessen. Kjell Ivar Moland, styreleder i NOTS Sentralstyre, forteller at de ønsker at sykkel og elsykkel skal være sidestilt. NOTS vil jobbe mot eventuelle forslag som endrer dette.

NOTS har publisert artikkelen “Spørsmål og svar, nasjonalpark i Østmarka“, hvor de informerer om hvilke følger dette kan eller vil få for terrengsyklistene. I oppropet “Ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter!” argumenterer NOTS og lokale sykkelklubber for et inkluderende friluftsliv hvor ikke enkelte grupper utestenges.

Denne saken omhandler et område av Oslomarka, men dette er ikke bare “østkantens” kamp for å kunne sykle på stier. NOTS er opptatt av at vern kan skape presedens. Den neste kampen kan stå i en annen del av landet, og da kan det være nærliggende å se til avgjørelser tatt i tidligere saker.

NOTS kjemper denne kampen på vegne av alle terrengsyklister. Men hvem er NOTS?

NOTS består av syklister som gjerne har fulltidsjobb ved siden av sine verv. Saker om vern og tilgang behandles i møter som foregår på dagtid. Utfordringen er åpenbar, skal NOTS-representanter stille på disse møtene så må de ta fri fra jobben. Den 24. mars avholder NOTS sitt årsmøte og de skal behandle en viktig sak, et innkommet forslag om økning av kontingent. Det er et godt forslag, et forslag jeg håper ikke blir nødvendig!

NOTS trenger en ansatt

Argumentasjonen bak en kontingentøkning fra 250 til 400 kr er god. Med anslagsvis 1.700 medlemmer får NOTS inn 425.000 kr pr år. Dette er langt fra nok til at NOTS kan ha en deltidsansatt. Ved å øke kontingenten til 400 kr mener forslagsstiller at NOTS kan opprette en deltidsstilling.

Bli medlem i NOTS!

Jeg støtter forslaget, samtidig tenker jeg at det ikke burde være nødvendig. Antall terrengsyklister på elsykkel har økt kraftig de siste årene. Mitt inntrykk er at en stor andel av oss ikke kjenner til NOTS. Forhåpentligvis vil mange flere i vårt miljø få øynene opp for NOTS sitt arbeide og bli medlem. Det foregår mye arbeid for sykling rundt omkring i landet, noe også el-terrengsyklistene nyter godt av. La oss bidra til dette arbeidet, et medlemskap i NOTS er en meget enkel måte å bidra på.

Artikler