Elsykkel i Oslomarka – hvordan har det gått?

Elsykkel i Oslomarka – hvordan har det gått?

I mars 2019 vedtok regjeringen å tillate elsykkel i Oslomarka. Vi er nå i oktober 2021 og tre somre har gått siden loven ble endret. Hvordan har det egentlig gått?

Motstand mot elsykkel på sti

Byrådet ved tidligere miljøbyråd Berg, sammen med representanter for grunneiere og «Oslo og Omegn Friluftsråd» advarte mot endringene i flere avisoppslag. Dystre spådommer om hvor galt dette ville gå kom også fra terrengsykkelmiljøet.

Dagsavisen, 25.02.2019
Aftenposten, 19.12.2018

Lokale forbud og en uoversiktlig situasjon

Allerede tre måneder før lovendringen ble vedtatt kunne Miljøbyråden fortelle Aftenposten at Oslo var i gang med å lage et eget forbud.

Aftenposten, 19.12.2018

Skauge, som ledet “Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur” i Bærum kommune var ikke negativ til elsykkel på sti, men de ønsket et enkelt og helhetlig regelverk for Oslomarka. Og det var flere som påpekte dette, man ønsket å unngå et “lappeteppe” av regelverk i Oslomarka.

NRK, 29.04.2019

Likevel slapp elsykkelen til

Det var ikke overraskende at regjeringen tillot elsykkel på sti i Oslomarka, dette hadde de signalisert tydelig. Det som var mer overraskende var at Oslo kommune ikke innførte et eget forbud, slik de hadde sagt de ville gjøre. Inntrykket jeg har fått i etterkant er at når Bærum bestemte seg for å tillate elsykkelen på sti. Og når heller ingen av de andre berørte kommunene ønsket et forbud, så ble Oslo kommune tilsynelatende presset til å tillate elsykkel på sti. Da ungikk vi både et forbud og dette “lappeteppet” av regelverk i Oslomarka. Men Oslo kommune advarte mot at et forbud kunne komme senere, om nødvendig..

Hvordan har det gått?

Jeg kontakter Oslo kommune og får svar fra seksjonssjef Trond Enkerud i Bymiljøetaten. Mitt første spørsmål er om det har blitt rapportert om problem eller konflikter knyttet til bruk av elsykkel i Oslomarka?

Bymiljøetaten har ikke gjennomført noen form for registrering eller undersøkelse av elektriske terrengsykler i marka, men bygger erfaringer på hva våre folk som jobber ute i skogen observerer. Bymiljøetaten har ikke mottatt noen rapporter om konflikter knyttet spesifikt til el-sykler, hverken for sykling på grusveier eller for sykling i terrenget/på stier.

Vi får noen tilbakemeldinger om uvettig sykling, særlig knyttet til utforkjøringer på mye brukte grusveier, og noen tilbakemeldinger om at terrengsykling medfører skader på terrenget. Antall rapporteringer oppleves som synkende.  Felles for alle tilbakemeldingene er at de ikke kan tilskrives el-sykler spesifikt, men heller sykler generelt.

Trond Enkerud i Bymiljøetaten

Har dere registrert økt bruk av marka som kan tilskrives elsykkelen?

Vi opplever generelt en jevn stigning i bruk av marka, med en mer eksponentiell stigning det siste 1,5 året. Hvor mye av dette som kan tilskrives el-sykler er vanskelig å si, men vi ser jo at antallet el-sykler i marka har økt jevnt. Det er et generelt inntrykk at el-syklistene bruker veiene, mens terrengsyklingen i større grad kan tilskrives «manuelle sykler».

Trond Enkerud i Bymiljøetaten

Har dere andre positive eller negative erfaringer dere ønsker å fortelle om?

Det ser ut til at el-syklene bidrar til at en del folk får oppleve områder i marka som de kanskje ikke ellers ville ha opplevd. El-syklene ser ut til å brukes både som et redskap for å komme seg lenger inn i marka på sykkel, men også som et effektivt transportredskap for å komme seg inn i marka, for så å ta beina fatt på fottur.

Trond Enkerud i Bymiljøetaten
Artikler