Elsykkel har nå vært tillatt på de fleste stier i 2 år, har det medført problemer?

Elsykkel har nå vært tillatt på de fleste stier i 2 år, har det medført problemer?

Grunneiere, markaorganisasjoner og Oslo kommune har sammen forfattet et opprop hvor de ber om forbud mot elsykkel på sti i Oslomarka. Nå ser det ut til at loven som tillater elsykkel på sti blir vedtatt, men både kommunen og grunneiere har anledning til å forby elsykling på sti på sitt territorie. Jeg har i denne artikkelen redgjort for hvorfor jeg mener deler av innholdet i oppropet er galt. I min artikkel viser jeg også til forskning fra Jefferson County (USA) som viser at folk som ikke har erfaring og kunnskap om elsykkel normalt inntar en negativ holdning til elsykkelen. Majoriteten av deltakerene i undersøkelsen blir mer positive til elsykkelen når de blir introdusert for den og skjønner hva den faktisk er.

Også i Norge ser vi at holdningen til elsykler endrer seg etterhvert som man får kunnskap og erfaring. Helge Grenne hos Trondheim kommune (Idrett og Friluftsliv) forteller at de i 2016 var negative og ønsket et forbud mot elsykler på sti. Det ble som kjent åpnet for elsykkel på sti i store deler av landet tidlig 2017 og Grenne forteller at dette har gått bedre enn antatt. Det har ikke vært gjort noen undersøkelser rettet mot elsykkelen, men de opplever ikke at den har bidratt til mer konflikt eller problemer. Trondheim kommune har over flere år registrert en nedgang i konflikter mellom syklende og andre brukergrupper, og denne nedgangen har fortsatt også etter elsykkelen ble tillatt. Kommunen fryktet at man skulle se mer slitasje på sårbare områder, eksempelvis endel myrområder, men de registrerer ikke at elsykkelen har bidratt til økt slitasje her. Grenne forteller om økt bruk av marka og at dette naturligvis fører til økt slitasje, men de opplever ikke at dette skyldes elsykkelen. Han forteller videre at kommunen ikke har noen negative erfaringer med elsykkelen og at det ikke pågår eller planlegges en prosess for å begrense dens tilgang i Bymarka.

Jan Robert Brandsdal er Byfjellsforvalter hos Bergen kommune og han forteller at de opplever noe slitasje fra elsykkel på veiene opp til Fløyen. Dette skyldes at det arrangeres turer med elsykkel for ganske store grupper med turister. Det er naturlig at større grupper med mennesker medfører økt slitasje, men elsykkelen har gjort det mulig å arrangere turer i dette bratte terrenget. Han presiserer at dette er slitasje på vei, på sti har de ingen observasjoner eller rapporter som tyder på at elsykkelen har medført økt slitasje. De er kjent med noe slitasje som følge av terrengsykling, men de oppfatter ikke at dette problemet har økt siden elsykkelen slapp til på sti i 2017. Kommunen har ingen negative erfaringer med elsykkel på sti og det hverken pågår eller planlegges tiltak for å begrense elsykkelens adgang her.

Det meste av stier i Asker kommune tilhører Oslomarka, kun noen mindre områder har vært åpne for elsykler de to siste årene. Avdeling for Miljø og idrett forteller at de ikke har merket noe til elsykkelbruk på sti i Asker, om det har vært brukt elsykkel her så har de ikke opplevd problemer med det. De er klar over at det jobbes med endring av Markaloven, men det finnes foreløpig ingen planer om å regulere bruk av elsykkel på sti hos kommunen.

Jeg synes det er interessant å se at Trondheim kommune, som tidligere delte bekymringene som kommer frem i Oppropet mot el-sykler på sti, ikke lenger deler disse bekymringene og ikke lenger ønsker et forbud. Jeg oppfordrer Oslo kommune, Mdg, Løvenskiold, Losby og markaorganisasjonene til å gi elsykkelen en sjanse på sti. Benytt anledningen til å samle erfaringer, blir det konflikter har kommunen og grunneiere anledning til å forby ferdsel relativt raskt. Det eksisterer en gruppe som ønsker denne muligheten og drøye 10% sier at de er avhengige av elsykkelen for å komme seg ut i marka. Når erfaringen så langt er at denne gruppen ikke ytterligere forringer opplevelsen for andre brukergrupper, hvorfor må elsykkel på sti da forbys i Marka?

Artikler