emtb.no - elektriske terrengsykler emtb.no - elektriske terrengsykler
-Støtt emtb.no ved å abonnere på vår YouTube-kanal: EMTB Videos-

Vurdering av krankmotorer for elsykkel


Performance CX, Yamaha PW, Impulse 2.0, Yamaha PW-X, Shimano E8000 og Panasonic X0

(Oppdatert 20.06.18) Denne teksten vil bli utvidet med omtale av flere motorer etterhvert som jeg får testet dem. Jeg skriver mest om hvordan motorene fungerer på sti, og det er de knotete/tekniske stiene som skiller. De fleste, om ikke alle produsentene oppdaterer motorene sine. Enten fortløpende eller hvert til annethvert år. Det betyr at ting som stemmer i dag kan være galt om et år. Et eksempel er Walk Assist på Bosch Performance CX. Denne var nærmest ubrukelig for et par år siden og er veldig bra i dag.

Motortest videoer
Test Bosch Performance CX - Shimano E8000 - Panasonic x0 (2018)
Test Giant Syncdrive Pro (2019)
Test Shimano Steps E7000 (2019)

Oversikt:
Bosch Performance CX
Yamaha PW
Impulse 2.0
Yamaha PW-X
Shimano Steps E8000
Panasonic X0
Hva velger man?Bosch Performance CX (2018) - til oversikten
Motor | Bosch CX Performance Bosch sin motor for stisykling heter Performance CX. Den har et veldig lite krankdrev på rundt 15 tenner og kan ikke brukes med fremgir. Med innvendig giring går krankdrevet 2,5 runder for hver runde pedalene tar.

Motoren oppleves som en av de sterkeste på markedet. Jeg er ikke i stand til å teste absolutt maks effekt, men opplevelsen med Performance CX er at den forsterker kraften litt mer generøst enn de andre. Systemet tilbyr 4 forskjellige assistansenivåer. Det nest øverste nivået heter EMTB og er et dynamisk modus som varierer mellom det kreftigste og det nest svakeste nivået i styrke. Jo hardere man tråkker, jo mer bidrar motoren. Motoren slår normalt inn ganske raskt og forutsigbart, men skyvet er kraftig og varer et tidels sekund eller to. Dette gjør motoren vanskelig å bruke i høyeste assistansenivå på sti. Det er også antydning til et slikt skyv i EMTB modus, men her er det som regel enkelt å kontrollere. Står man helt stille i en bratt bakke og begynner å tråkke så slår ikke motoren inn umiddelbart, man må bevege på pedalene før motoren starter. Når motoren slår inn så oppleves den forutsigbar. Om jeg vil sykle utfor en kant og løfte fremhjulet slik at jeg lander flatt så er dette ganske enkelt med en Performance CX.

Bosch-motoren assisterer og gir god kraft ved både høy og lav tråkkfrekvens. Motoren assisterer villig opp til 26km/t, deretter reduseres bidraget og blir borte ved 27km/t.

Bosch Performance CX legger noen begrensninger på sykkelens rammegeometri. Syklene blir normalt bygget med lang avstand mellom krank og bakhjul. Dette resulterer som regel i mindre lekne stisykler, men de blir gjerne stødige og stabile.Yamaha PW (2016) - til oversikten
Motor | Yamaha Yamaha har laget motorer for elsykkelbruk lenge, men det er ikke mange år siden de dukket opp på terrengsykler på det europeiske markedet. Når motoren dukket opp var den sterkere enn Bosch sine modeller og den kunne brukes med to vanlige krankdrev og fremgir. For meg holder det lenge med ett krankdrev fremme på en elektrisk stisykkel og jeg synes det er en uting at mange sykkelprodusenter velger å leve Yamaha-sykler med 2 drev og gir fremme. Man får ikke noe særlig lettere gir på en sykkel med fremgir fordi Yamaha-motoren ikke tillater noe mindre enn 32t drev. Og jeg trenger ikke de tyngste girene på en slik sykkel, det er sjelden jeg tråkker over 25km/t på flatene og sjelden mye over 30km/t i nedoverbakker. Men til alt annet enn stisykling så kan det være en fordel med flere drev fremme.

PW tilbyr 4 forskjellige assistansenivåer. Motoren slår raskt inn, men den er ikke like rask til å gi full kraft som Bosch-motoren, dermed unngår man situasjoner hvor sykkelen skyter avgårde. Men denne motoren er ikke like god i situasjoner hvor man vil løfte fremhjulet og sykle opp eller utfor en kant, Det virker som motoren noen ganger øker kraft-bidraget mens fremhjulet er på vei opp, slik at man risikerer å tippe bakover. For meg oppleves det litt uforutsigbart når denne økningen av kraft-bidrag skjer. Dette er problematisk på høyeste assistansenivå og det hjelper å gå ned til nest øverste. Men jeg opplever nest øverste nivå hos Yamaha PW som noe svakere enn nest øverste hos Bosch Performance CX, og for meg som er avhengig av motorhjelp på mine sykkelturer så ønsker jeg mest mulig assistanse. Jeg ender derfor opp med å bruke Yamaha mest på høyeste nivå, så får jeg heller tilpasse sykkelteknikken til motoren. Det er lettere å dosere motorkraften på Yamahamotoren når man sykler i vanskelig terreng, skyvet man får når motoren slår inn varer ikke like lenge her som på andre motorer, og motorkraften avtar raskt når man reduserer kraften i tråkket. Med litt trening kan Yamaha-motoren brukes nesten utelukkende på høyeste assistansenivå på sti, det får jeg ikke til med Impulse og Bosch. Starter man fra null i en bratt bakke så får man nesten umiddelbart hjelp av motoren. Man kan også skru assistansen helt av, da oppleves en sykkel med Yamaha PW-motor som relativt lett å sykle, man merker ikke mye motstand fra drivverket.

I motsetning til Bosch Performance CX er Yamahaen sterkest ved litt lavere tråkkfrekvens. Liker man å tråkke raskt (80-100 pedalomdreininger pr minutt) så forsvinner mye motorassistanse uansett hvilket assistansenivå man velger. Det kan være slitsomt å sykle i lett terreng og oppleve at motoren til stadighet slår inn og kutter. Om man er avhengig av motorhjelpen og vil belaste kroppen minst mulig så er det en fordel å ligge på lavere tråkkfrekvens. Yamahaen trives godt mellom 50 og 70 pedalomreininger/minutt og kan by på en litt roligere sykkelopplevelse.

Yamaha PW er ikke optimalt konstruert og syklene blir normalt bygget med forholdsvis lang avstand mellom krank og bakhjul. Dette resulterer som regel i mindre lekne stisykler, men de blir gjerne stødige og stabile.Impulse 2.0 (2016) - til oversikten
Motor | Impulse 2.0 Impulse har blitt levert på sykler fra Univega, Kalkhoff og Focus her i Norge. Motoren jeg testet har girsensor som kutter motorkraft ved giring. Motoren har krankdrev av normal størrelse og ingen intern giring slik Bosch har, dermed er den ganske lett å sykler med når motoren er av. Etter hva jeg kan se leveres Impulse-motoriserte sykler kun med ett drev fremme, noe jeg synes er til det beste.

Systemet tilbyr 3 forskjellige assistansenivåer. Det er litt for få nivåer og jeg finner ikke et nivå jeg trives med, det høyeste blir for sterkt og det midterste for svakt. Motoren er sterk når den slår inn og akselererer raskt, på samme måte som Bosch Performance CX. Det oppleves som skyvet varer litt lenger på Impulsemotoren. Det gjør motoren behagelig å akselerere og sykle raskt med. Men på sti ønsker man ikke alltid at skyvet skal vare så lenge, man kan havne i situasjoner hvor sykkelen gir gass når man helst ønsker lav fart for å forsere hindringer. Sensoren for girskift oppleves til tider alt for rask til å kutte og pausen kan bli vel lang. Sammenlignet med Yamaha oppleves ikke Impulse 2.0 like responsiv på kraften som puttes inn. Motoren oppfører seg mer som Bosch Performance CX med tanke på pedalrespons og at den leverer kraft ved høyere tråkkfrekvens. Man kan skru motorassistansen helt av, da oppleves en sykkel med Impulse 2.0 som relativt lett å sykle, man merker ikke mye motstand fra motoren.

Jeg vil si Impulse egner seg godt til alt annet enn teknisk krevende stisykling. Den er generøs med kraften og man kan sykle effektivt med minimal belastning av kroppen. Impulse-systemet omfatter ofte en større batteripakke enn hva som levere med Bosch og Yamaha, dermed kan man kjøre på høyeste motornivå og fortsatt ha god rekkevidde. Det kan hende jeg er litt for streng med Impulse 2.0. Jeg har kun testet den på én sykkel, det er alltids mulig at motoren er bedre integrert/konfigurert på andre sykler.

Impulse 2.0 tillater sykklprodusentene å lage sykler med kort avstand mellom krank og bakhjul. Dette gjør det enklere for produsenten å lage lekne stisykler med geometri lik en moderne vanlig stisykkel.Yamaha PW-X (2017) - til oversikten
Motor | Yamaha PW-X Den forrige utgaven av Yamaha sin motor, PW, fikk kritikk for at den ikke ga noe særlig assistanse over 75 tråkk pr minutt, dette er ikke en unormal høy tråkkfrekvens. Jeg synes også det kunne være vanskelig å beregne hvordan motoren slår inn når man begynner å tråkke. Dette er forbedret i 2017 utgaven. Motoren kan fortsatt bruke med både ett og to tannhjul fremme (krankdrev).

Systemet har 4 forskjellige assistansenivåer. Motoren slår nå inn både raskt og ganske forutsigbart. Om man slutter å tråkke eller reduserer kraft i pedalen reagerer motoren raskt med å kutte eller redusere kraften i tråkket. Bosch Performance CX har et skyv som varer litt lenger etter man reduserer/kutter kraft i pedalene. Forskjellen begynner å bli liten, men jeg opplever at Bosch Performance CX er noe mer forutsigbar når jeg skal prøve å sykle litt på bakhjulet. Men i de fleste andre situasjoner foretrekker jeg nå Yamaha PW-X. Yamahaen er sterkere ved lav tråkkfrekvens. Kommer man inn i en bakke med litt tungt gir så greier Yamahaen seg bedre enn konkurrenten. Og stopper man helt opp i en motbakke, og skal starte igjen så har man umiddelbart merkbar hjelp fra PW-X. Forskjellen mellom PW-X og Performance CX er tydelig når de testes mot hverandre.

Yamaha PW-X har nå fått flere av de gode egenskapene til Bosch Performance CX, samtidig som den har beholdt de gode egenskapene fra den eldre PW-motoren. PW-X er en god motor til stisykling og jeg kan bruker den på begge de to øverste assistansenivåene.

Yamaha PW-X tillater sykklprodusentene å lage sykler med forholdsvis kort avstand mellom krank og bakhjul. Dette gjør det enklere for produsenten å lage lekne stisykler med geometri som nærmer seg en moderne vanlig stisykkel. PW-X er bedre enn Bosch Performance CX og Yamaha PW på dette, men ikke like god som de beste.Shimano Steps E8000 (2018) - til oversikten
Motor | Shimano Steps E8000 Motoren har 3 nivå. Det øverste nivået heter Boost, noe som er en god beskrivelse. Her får man virkelig et boost, og det føles som motoren spinner opp til maks turtall uten at pedalene trenger å holde følge. Jeg synes det øverste nivået er for sterkt til stisykling og det midterste nivået for svakt. Men dette kan man løse ved å justere motorkraften med appen E-Tube.

Det øverste nivået justerte jeg ned fra 7/7 til 5/7. Midtnivået står orginalt på 1/7 og ble satt til 4/7, som er maks. Det kraftigste Boost-nivået oppleves nå som litt svakt i de bratteste bakkene, men det øverste assistansenivået er no meget bra til stisykling. Trail-nivået har blitt mye mer anvendelig for meg.

E8000 har ett drev fremme, normalt med 34 tenner, av typen som holder ekstra godt på kjedet. Drevet er laget av stål og er dermed ganske slitesterkt. Motoren slår inn ca fra stillestående, dermed er den god til å ta i gang fra null i bratte motbakker. Kraften leveres forutsigbart når motoren slår inn, slik at det er enkelt å få opp fremhjulet om man vil forsere en hindring. På dette området slår E8000 begge Yamaha-motorene. Og E8000 slår Bosch Performance CX når det handler om å porsjonere kreftene fra motoren ved stisykling. Dette med porsjonering av krefter handler nok til en viss grad om hvor mye assistanse motoren gir. Shimano har også godt fungerende Walk Assist, en knapp på motoren som aktiverer motoren så man får litt hjelp til å dytte motoren opp de bratteste bakkene.

Shimano E8000 tillater sykklprodusentene å lage sykler med kort avstand mellom krank og bakhjul. Dette gjør det enklere for produsenten å lage lekne stisykler med geometri lik en moderne vanlig stisykkel.Panasonic X0 (2018) - til oversikten
Motor | Panasonic X0 Motoren har 4 nivå. Et av nivåene heter Auto og er et dynamisk assistansenivå som forsterker kraftigere jo kraftigere man tråkker.Motoren oppleves annerledes enn de fleste andre og kan kreve noe tilvenning. Man kan tråkke veldig lett og få fremdrift på sykkelen uten at motoren slår inn. Men man skal ikke tråkke spesielt hardt for å aktivere motoren. Om man deretter tråkker veldig lett igjen så er ikke motoren så rask med å kutte motorassistansen helt. Dette er positivt fordi man lettere unngår situasjoner hvor motoren kan slå inn og ut gjentatte ganger.

Testsykkelen hadde et krankdrev med 29 tenner. Det er litt lite. Det er ikke komfortabelt å tråkke noe særlig over 30km/t. På en stisykkel er dette normalt ikke et problem. Kanskje bortsett fra turen langs veien til og fra stien. Det finnes større drev til denne motoren, og den burde nok vært levert med det. Walk Assist funksjonen er ikke blant de beste, men den er helt klart bedre enn ingen ting. Forøvrig fungerer motoren fint på sti og på tross av den uvante følelsen greide den de vanskeligste klatringer. Motoren assisterer og gir god kraft ved både høy og lav tråkkfrekvens. Motoren assisterer villig opp til 26km/t, deretter reduseres bidraget og blir borte ved 27km/tHva velger man? - til oversikten
At motorassistansen er sterkest på ganske lav tråkkfrekvens kan oppleves som ganske plagsomt for de som trives med normal eller litt høyere tråkkfrekvens. En tråkkfrekvens på 80rpm er ganske vanlig og dette oppleves tyngre og mer rykkete med Yamaha PW enn med de andre. Jeg var en av de som godt kunne ligge på over 100rpm på en vanlig sykkel og har måtte forandre teknikk for å utnytte Yamaha PW motoren. Veksler man mye mellom vanlig og motorisert så kan det kanskje bli litt plagsomt.

Det er litt forskjell på støy fra motorene, men det er vanskelig å rangere dette. Jeg opplever forskjellig støynivå fra to like motorer. Dette kan skyldes at støyen forandrer/utvikler seg med bruk.

Jeg har hatt reklamasjoner på sykler med både Bosch og Yamaha, og her vinner Yamaha. Ved feil på Bosch-systemet risikerer man at sykkelen må inn til forhandler for demontering av Bosch-utstyret som deretter sendes til Bosch i Tyskland før man får ny del i retur. Det kan ta godt over en måned før man er tilbake på sykkelen. Med Shimano og Yamaha kan importøren sende ny del om forhandler mener det er riktig, man kan altså ha ny del hos forhandleren på under en uke og deretter være på sykkelen igjen. I mitt tilfelle tilbød importøren (Yamaha) å sende delen rett til meg også. Jeg har ingen erfaring med reparasjon av de andre, men i følge en forhandler er prosessen mye raskere og mer smidig enn hos Bosch.


Kommentarer