Norsk organisasjon for terrengsykling og elsyklistene

Norsk organisasjon for terrengsykling og elsyklistene

Elsyklistene er en ny gruppe på stien, og vi vet kanskje ikke at det er folk som indirekte jobber for oss. I april 2017 ble «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark» oppdatert og bruk av elsykkel i utmark ble tillatt. Intensjonen er at elsykkelen kan brukes der en vanlig sykkel brukes, men det er ikke over alt. Det finnes lokale regler som forbyr sykler i visse områder. Og det finnes interessegrupper som jobber for at gående skal bevege seg fritt, også i områder som er vernet, mens syklistene skal stenges ute. Heldigvis finnes det folk som jobber for at syklistene skal ha tilgang til marka. Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) er en organisasjon som jobber for syklistene. De uttaler seg i saker hvor syklistenes tilgang i til marka står på spill, og det er en stor oppgave for en liten organisasjon. Idéelt sett skulle NOTS hatt midler nok til å ha heltids ansatte som fulgte opp saker om vern og tilgang. Flere av NOTS sine lokallag driver med bygging og vedlikehold av sti. Terrengsyklingen har økt i popularitet de siste årene, og flere mennesker i marka betyr økt slitasje. Det er derfor viktig at alle brukere bidrar til å ta vare på marka.

NOTS er i utgangspunktet ikke en organisasjon for elsyklistene, og man kan tenke seg at medlemsmassen hovedsakelig ønsker at de jobber for den vanlige terrengsykkelen. Men elsyklistene kunne vel være tjent med å ha noen som ivaretar våre interesser, og noen som tar vår del av ansvaret for at stier ikke ødelegges som følge av økt bruk. Burde vi hatt en organisasjon for el-terrengsyklistene?

Jeg tar en prat med Christian Jenssen som er leder av NOTS for å høre hva terrengsyklistenes organisasjon mener om elsyklistene. Svaret er at NOTS ikke har noe imot elsyklistene. NOTS ønsker alle som bruker marka lovlig og forsvarlig velkommen. Her er NOTS sine «stivettregler», dette er regler som elsyklistene også bør følge

  1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
  2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
  3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
  4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
  5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
  6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
  7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
  8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
  9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
  10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Tilbake til spørsmålet, burde vi hatt en organisasjon for el-terrengsyklistene? Kanskje burde vi det, elsykkelen og den vanlige sykkelen er ikke regulert identisk i lovverket, og vi er ikke garantert at NOTS vil tale vår sak i situasjoner hvor det kun er snakk om elsykkelens tilgang til marka. Likevel tror jeg det er en god idé at elsyklistene støtter opp om NOTS sitt arbeide. Den jobben som gjøres for at sykkelen har tilgang i marka har allerede kommet elsyklistene til gode. Hvorfor ikke gi vårt bidrag gjennom å støtte NOTS? El-terrengsyklistene er foreløpig en så liten gruppe at det vil være vanskelig for oss å få gjennomslag om vi skulle organisere oss. Da vil det være bedre om vi melder oss inn i NOTS og bidrar til at denne organisasjonen blir større og sterkere. Så kan heller spørsmålet om en egen organisasjon for el-terrengsyklistene vurderes på nytt på et senere tidspunkt. NOTS oppfordrer sine medlemmer til å ta vare på naturen, vise hensyn til andre markabrukere og å respektere lover og regler.

Les om medlemskap i NOTS her.

Artikler