emtb.no - elektriske terrengsykler
emtb.no - elektriske terrengsykler

Nytt regelverk for elsykler i utmark, hva er status?Miljødirektoratet - elsykler i utmark (03.05.16) Det finnes ingen offisielle datoer for fremdrift med lovforslaget og det vites ikke når regelverket blir innført, men Miljødirektoratet forventer at det skjer i løpet av sommeren. Miljødirektoratet ønsker ikke å si noe om innholdet i deres anbefaling som sendes ministeren, brevet sendes antakelig i første halvdel av mai. Direktoratet sier at det er mye fokus på samferdsel nå og at regjeringen forventes å behandle forslaget raskt.

Spørreundersøkelse - 42% av elsyklister i marka har helseplager/skader/funksjonshemming Et tema som ikke er belyst alt for godt i innkomne uttalelser til lovforslaget er konsekvensene for personer med helseplager eller nedsatt funksjonsevne. En enkel spørreundersøkelse sier at 42% av de som er på sti med elsykkel i dag er folk med helseplager/skader. Vi skal ikke legge alt for mye vekt på en slik undersøkelse, men den indikerer at denne gruppen er reell og av betydelig størrelse.

Jeg poengterer for direktoratet at etter NAV/Hjelpemiddelsentralen sluttet å tildele elsykler som var lov å bruke i marka så finnes det ingen regelverk som ivaretar denne gruppens tilgang. Jeg ber direktoratet ta hensyn til at deres avgjørelse kan stenge gruppen ute fra sti, grupper som frem til i dag har brukt marka. Dette bringer oss over på temaet om unntak for enkeltgrupper, forutsatt at det nye regelverket begrenser tilgang for elsykkelen i utmark. I min uttalelse til direktoratet ber jeg dem vurdere å åpne for unntak for folk med helseplager eller nedsatt funksjonsevne. Jeg ser at det er få andre som tar til orde for dette i sine uttalelser, noen går så langt som å påstå at det er tvilsomt om denne gruppen eksisterer og bruker elsykkel i utmark. Direktoratet forteller at i dag er elektriske rullestoler i utmark ikke regnet som motorisert ferdsel, de regnes som gående og har tillatelse til å ferdes de samme steder som gående. Et slikt unntak er mulig å få i stand også for folk med helseplager eller nedsatt funksjonsevne på elsykkel, og det er ikke nødvendig å åpne for dette i regelverket som nå er under utarbeiding. Jeg oppfordret direktoratet til å følge opp dette om elsykler i fremtiden får begrenset tilgang i marka.


Kommentarer