emtb.no - elektriske terrengsykler
emtb.no - elektriske terrengsykler

Ansvarlig bruk av elektrisk terrengsykkel.

(14.04.2016)

En elsykkel (pedelec) er ikke et kraftig motorkjøretøy som vil rasere marka. En eMTB er ikke rask, og det er greit, den hjelper flere med å komme seg ut i marka på en forsvarlig måte.
Ansvarlig ferdsel
Når man ferdes på sti skal man ta hensyn til andre brukere. NOTS (Norsk Organisasjon for TerrengSykling) har utarbeidet et sett stivett-regler. Elsyklister bør følge akkurat de samme reglene.
  1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
  2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
  3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
  4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
  5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
  6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
  7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
  8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
  9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
  10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.
Kilde NOTS


Trimming

eMTB er et nettsted for lovlige elsykler. Du vil ikke finne stoff om ulovlige elsykler (elmopeder) eller trimming her.